Kód predmetu:
472M0_4D
Názov predmetu:
Matematické metódy v environmentálnom inžinierstve
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Modely dátových súborov (dotácia 6/0)
 
a. Modely jednorozmerných dátových súborov - ANOVA
b. Modely viacrozmerných dátových súborov - MANOVA
c. Diskriminačná analýza

2. Predikcie v regresných modeloch (dotácia 6/0)
 
a. Parametrické regresné modely
b. Neparametrické regresné modely
c. Regresné modely s podmienkami

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS