Kód predmetu:
N424I0_4B
Názov predmetu:
Informatika
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Architektúra počítačov. Architektúra vrstiev a štruktúra adresárov. Funkcionalita a architektúra laboratórnych informačných systémov. Tabuľkový procesor MS Excel. Organizácia adresného priestoru v MS Excel, matematické a štatistické funkcie. Štruktúrované konštrukcie, metódy analýzy údajov, grafy, matice, riešenie rovníc. Textový editor MS Word, formátovanie a štýly. Chemické a matematické texty, tabuľky. Pokročilé funkcie a písanie akademických dokumentov. Prezentácia a vizualizácia výsledkov, grafický a prezentačný softvér.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS