Kód predmetu:
42213_4B
Názov predmetu:
Informatizácia a informačné systémy
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1. Statické a dynamické stránky, web technológie -- HTML a XHTML, tvorba html dokumentu (dotácia 1/2)
2. XHTML: základná štruktúra XHTML dokumentu (hlavička a telo dokumentu) (dotácia 1/2)
3. XHTML: text, odkazy, číslované a nečíslované zoznamy (dotácia 1/2)
4. XHTML: grafika, tabuľky (dotácia 1/2)
5. XHTML: formuláre (metódy, formulárové prvky, atribúty formulárových prvkov), spracovanie odoslaných údajov z formulára (dotácia 1/2)
6. XHTML: rámce, applety, servlety (dotácia 1/2)
7. CSS: úvod do formátovania pomocou kaskádových štýlov (dotácia 1/2)
8. CSS: farba, písmo, zarovnanie, odkazy (dotácia 1/2)
9. CSS: číslované a nečíslované zoznamy, rámčeky a ohraničenie, pozadie (dotácia 1/2)
10. CSS: triedy a identifikátory (dotácia 1/2)
11. Praktický webdesign: plánovanie, návrh (efektívna navigácia, farby, text, grafika, animácia), tvorba (vývojové prostredia a prostriedky), publikovanie, údržba (dotácia 1/2)
12. Google - Vyhľadávanie, Gmail, YouTube, Picasa, Blogger, Talk, Earth, Mapy (dotácia 1/2)
13. Google - Obrázky, Video, Book Search, Calendar, Dokumenty, Notebook (dotácia 1/2)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS