Kód predmetu:
A422A0_4B
Názov predmetu:
Aplikácie diferenciálnych rovníc
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS