Kód predmetu:
N423M2_4B
Názov predmetu:
Materiálové bilancie
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS