Kód predmetu:
A422M0_4B
Názov predmetu:
Modelovanie procesov chemickej a potravinárskej technológie
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS