Kód predmetu:
A422N2_4B
Názov predmetu:
Nástroje technických výpočtov III
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS