Kód predmetu:
A422S2_4B
Názov predmetu:
Semestrálny projekt
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS