Kód predmetu:
A422S2_4B
Názov predmetu:
Semestrálny projekt
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS