Kód predmetu:
A422T1_4B
Názov predmetu:
Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS