Kód predmetu:
A422U3_4B
Názov predmetu:
Úvod do optimálneho a prediktívneho riadenia
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS