Kód predmetu:
N428V0_4B
Názov predmetu:
Veda a technika
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS