Kód predmetu:
A422V1_4B
Názov predmetu:
Vnorené systémy II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS