Kód predmetu:
42412_4B
Názov predmetu:
Základy všeobecnej ekonomickej teórie
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS