Kód predmetu:
A422P0_4I
Názov predmetu:
Programovanie webových aplikácií I
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS