Kód predmetu:
A422P1_4I
Názov predmetu:
Programovanie webových aplikácií II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS