Kód predmetu:
A422T1_4I
Názov predmetu:
Technické prostriedky automatizácie II
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS