Kód predmetu:
N433S0_4I
Názov predmetu:
Seminár z angličtiny
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS