Kód predmetu:
A434K0_4I
Názov predmetu:
Kurz letných športov v prírode
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS