Kód predmetu:
A434K1_4I
Názov predmetu:
Kurz zimných športov v prírode
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS