Kód predmetu:
N422W0_4B
Názov predmetu:
Webové technológie v automatizácii
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Úvod do webových technológií
JavaScript I 
JavaScript II
Synchrónna a asynchrónna komunikácia
HTTP MATLAB Web Server
Virtuálne monitorovanie modelov laboratórnych procesov
Virtuálne riadenie modelov laboratórnych procesov
Vzdialené monitorovanie laboratórnych procesov
Vzdialené riadenie laboratórnych procesov
Priemyselná realizácia vzdialeného riadenia
Realizácia záverečných projektov I 
Realizácia záverečných projektov II
Prezentácia záverečných projektov
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS