Kód predmetu:
N422P1_4B
Názov predmetu:
Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Logické riadenie a jeho implementácia v prostredí Stateflow (dotácia 12/18)
 
a. Úvod do logického riadenia a Stateflowu
b. Sekvenčné stavové diagramy
c. Paralelné stavové diagramy

2. Logické riadenie na programovateľných logických regulátoroch (dotácia 12/18)
 
a. Programovateľné logické regulátory a rebríková logika
b. Časovače, počítadlá a set-reset bloky
c. Práca s pamäťou
d. Matematické výrazy
e. Implementácia stavových diagramov

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS