Kód predmetu:
412C0_4B
Názov predmetu:
Chemická a potravinárska technológia
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Základné technologické procesy a zariadenia, suroviny chemického priemyslu a ich úprava, úprava vody, anorganický priemysel, anorganické materiály,technológia ropy a palív, petrochemický priemysel,makromolekulové látky, spracovanie poľnohospodárskych produktov, trvalo udržateľný rozvoj chemického priemyslu
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS