Kód predmetu:
427P0_4B
Názov predmetu:
Programovanie II
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1. Základy práce so smerníkmi (dotácia 3/6)
 
a. Premenná typu smerník, vlastnosti smerníkov
b. Smerník ako argument funkcie, smerník na funkciu
c. Smerníková aritmetika, operátor sizeof

2. Dynamické pridelenie a navrátenie pamäti (dotácia 3/6)
 
a. Alokácia pamäti (malloc(), calloc(), realloc())
b. Uvoľnenie pamäti (free(), cfree())
c. Definícia jedno a dvojrozmerného dynamického poľa a práca s takýmito poľami

3. Základný pojem štruktúry a práca so štruktúrami. (dotácia 3/6) (dotácia 3/6)
 
a. Definícia štruktúry, vlastnosti štruktúr a práca s nimi
b. Smerník na štruktúru, štruktúra v štruktúre
c. Štruktúry a funkcie

4. Porovnávacie, triediace a grafove algoritmy (dotácia 3/6)
 
a. Bublinové triedenie
b. Triedenie výberom
c. Triedenie výmenou
d. Jednoduché grafové algoritmy

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS