Kód predmetu:
422T3_4I
Názov predmetu:
Teória automatického riadenia II
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Diskrétne riadenia (dotácia 18/12)
 
a. Z-transformácia
Diskrétne dynamické systémy
Vlastnosti diskrétnych dynamických systémov
Návrh riadenia v diskrétnej oblasti

2. Optimálne riadenie (dotácia 18/12)
 
a. Optimalizácia a optimálne riadenie
Variačný počet
Pontrjaginov princíp minima
Dynamické programovanie
Optimálny odhad stavu

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS