2016/2017 (Letný semester)

Pondelok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 09:00 Objektovo orientované programovanie Pr NB 222 422 4 M. Gall
08:00 ‐ 10:00 Informatika Lc NB 1132 104 1 Š. Boor
09:00 ‐ 10:00 Finančný trh a podnikové financie Cv NB 252 436 4 H. Janáková
09:00 ‐ 11:00 Seminár z matematiky II Cv NB 261 131 1 Ľ. Horanská
09:00 ‐ 11:00 Seminár z matematiky II Cv NB 606 132 1 S. Pavlíková
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 259 153 1 P. Viceník
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 260 154 1 V. Baláž
11:00 ‐ 13:00 Seminár z matematiky II Cv NB 261 133, 134 1 Ľ. Horanská
12:00 ‐ 14:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 3 J. Oravec
12:00 ‐ 14:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 252 e-rozvrh 2 A. Vasičkaninová
13:00 ‐ 15:00 Matematika II Pr CH 12 101, 102, 103, 104, 105 1 S. Pavlíková
13:00 ‐ 15:00 Matematika II Pr CH 15 141, 142, 191 1 V. Baláž
13:00 ‐ 15:00 Informatika Lc NB 1132 132 1 Š. Boor
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 261 155 1 P. Viceník
14:00 ‐ 16:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 3 M. Jelemenský
14:00 ‐ 16:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 252 e-rozvrh 3 A. Vasičkaninová
14:00 ‐ 16:00 Základy riadenia vnorených systémov Lc NB 693 291, 292 2 M. Kalúz
15:00 ‐ 17:00 Informatizácia a informačné systémy Lc NB 247 191 1 Ľ. Čirka
16:00 ‐ 18:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 3 M. Kalúz
17:00 ‐ 19:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 3 A. Vasičkaninová
 
Utorok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 08:00 Finančný trh a podnikové financie Cv NB 1132 457, 459 4 H. Janáková
07:00 ‐ 09:00 Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov Lc NB 247 e-rozvrh 1, 2 Ľ. Čirka
07:00 ‐ 09:00 Informatika Lc NB 252 134 1 Š. Boor
08:00 ‐ 09:00 Finančný trh a podnikové financie Cv NB 1132 501, 536, 537 5 H. Janáková
08:00 ‐ 10:00 Identifikácia Pr NB 641 422 4 M. Fikar
09:00 ‐ 10:00 Finančný trh a podnikové financie Cv NB 1132 406 4 H. Janáková
09:00 ‐ 10:00 Informatizácia a informačné systémy Pr NB 247 191 1 Ľ. Čirka
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 260 103 1 Z. Takáč
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 261 104 1 M. Šabo
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 274 133 1 Ľ. Horanská
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 276 134 1 K. Chudá
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 606 101 1 S. Pavlíková
10:00 ‐ 12:00 Informatika Lc NB 1132 191 1 N. Krivoňáková
10:00 ‐ 12:00 Informatika Lc NB 252 131 1 M. Nehéz
10:00 ‐ 12:00 Teória automatického riadenia II Pr NB 641 422 4 M. Fikar
10:00 ‐ 12:00 Modelovanie Pr NB 693 erasmus A. Mészáros
11:00 ‐ 13:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 3 R. Valo
11:00 ‐ 13:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 3 A. Vasičkaninová
11:00 ‐ 13:00 Webové technológie v automatizácii Lc NB 638 e-rozvrh 2, 3 Ľ. Čirka
12:00 ‐ 13:00 Aplikovaná štatistika Pr NB 252 101, 134, 133, 132, 131, 106, 105, 104, 103, 102, 260 1, 2 Z. Takáč
13:00 ‐ 15:00 Matematika II Pr CH 12 131, 132, 133, 134 1 M. Jasem
13:00 ‐ 15:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 3 M. Kalúz
13:00 ‐ 15:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 252 e-rozvrh 3 J. Oravec
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II Cv NB 257 101, 104 1 T. Visnyai
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II Cv NB 276 103 1 Š. Boor
13:00 ‐ 16:00 Integrované riadenie v procesnom priemysle Lc NB 247 391, 392 3 A. Vasičkaninová
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 260 191 1 N. Krivoňáková
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 261 105 1 A. Maťašovský
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 274 106 1 K. Chudá
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 606 102 1 S. Pavlíková
14:00 ‐ 16:00 Informatika Lc NB 1132 141, 142 1 M. Nehéz
14:00 ‐ 16:00 Identifikácia Lc NB 638 422 4 Ľ. Čirka
15:00 ‐ 17:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 3 M. Kalúz
15:00 ‐ 17:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 252 e-rozvrh 3 J. Oravec
16:00 ‐ 17:00 Finančný trh a podnikové financie Pr CH 16 422 4 M. Zatrochová
16:00 ‐ 18:00 Informatika Lc NB 1132 102 1 M. Nehéz
17:00 ‐ 18:00 Finančný trh a podnikové financie Pr CH 16 422 4 M. Zatrochová
17:00 ‐ 19:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 3 M. Kalúz
17:00 ‐ 19:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 252 e-rozvrh 3 R. Valo
 
Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 08:00 Finančný trh a podnikové financie Cv NB 252 455 4 H. Janáková
07:00 ‐ 09:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy I Pr NB 641 422 4 M. Kvasnica
08:00 ‐ 09:00 Finančný trh a podnikové financie Cv NB 252 439 4 H. Janáková
09:00 ‐ 10:00 Finančný trh a podnikové financie Cv NB 252 401 4 H. Janáková
09:00 ‐ 11:00 Integrované riadenie v procesnom priemysle Pr NB 641 391, 392 3 M. Bakošová
09:00 ‐ 12:00 Teória automatického riadenia II Lc NB 222 422 4 F. Janeček
09:00 ‐ 12:00 Integrované riadenie v procesnom priemysle Lc NB 693 erasmus J. Oravec
10:00 ‐ 12:00 Informatika Lc NB 1132 151 1 M. Gall
10:00 ‐ 12:00 Informatika Lc NB 252 101 1 K. Chudá
12:00 ‐ 13:00 Finančný trh a podnikové financie Cv NB 252 422, 456 4 H. Janáková
13:00 ‐ 14:00 Robustné riadenie Cv NB 247 522 5 J. Oravec
13:00 ‐ 15:00 Informatika Lc NB 252 155 1 M. Gall
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II Cv NB 261 151, 152 1 M. Jasem
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 259 131 1 Z. Takáč
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 260 141 1 N. Krivoňáková
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 274 132 1 T. Visnyai
14:00 ‐ 15:00 Robustné riadenie Pr NB 641 522 5 M. Bakošová
14:00 ‐ 17:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy I Lc NB 693 422 4 R. Valo
15:00 ‐ 16:00 Robustné riadenie Cv NB 247 522 5 J. Oravec
15:00 ‐ 17:00 Informatika Lc NB 252 105 1 K. Chudá
15:00 ‐ 17:00 Seminár z matematiky II Cv NB 261 153, 154 1 A. Maťašovský
15:00 ‐ 17:00 Integrované riadenie v procesnom priemysle Pr NB 641 erasmus 3 M. Bakošová
17:00 ‐ 19:00 Informatika Lc NB 1132 153, 154 1 M. Nehéz
17:00 ‐ 19:00 Seminár z matematiky II Cv NB 261 155 1 A. Maťašovský
 
Štvrtok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Informatika Lc NB 1132 133 1 M. Gall
08:00 ‐ 10:00 Riadenie procesov Pr CH 12 e-rozvrh 2, 3 M. Bakošová
08:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 3 M. Kalúz
08:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 3 J. Oravec
08:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 252 e-rozvrh 3 A. Vasičkaninová
08:00 ‐ 10:00 Programovanie I Pr NB 638 291, 292 2 M. Kvasnica
09:00 ‐ 10:00 Finančný trh a podnikové financie Cv NB 1132 454 4 M. Pánik
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 261 142 1 A. Maťašovský
10:00 ‐ 11:00 Finančný trh a podnikové financie Cv NB 1132 409, 452 4 M. Pánik
10:00 ‐ 12:00 Matematika II Pr CH 12 151, 152, 153, 154, 155 1 T. Visnyai
10:00 ‐ 12:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 3 R. Valo
10:00 ‐ 12:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 3 J. Oravec
10:00 ‐ 12:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 252 e-rozvrh 3 A. Vasičkaninová
10:00 ‐ 12:00 Programovanie I Lc NB 638 291, 292 2 J. Holaza
11:00 ‐ 12:00 Finančný trh a podnikové financie Cv NB 1132 458 4 M. Pánik
12:00 ‐ 13:00 Finančný trh a podnikové financie Cv NB 1132 451, 453 4 M. Pánik
12:00 ‐ 13:00 Aplikovaná štatistika Lc NB 252 101, 134, 133, 132, 131, 106, 105, 104, 103, 102, 260 1, 2 Z. Takáč
12:00 ‐ 13:00 Programovanie II Pr NB 638 391, 392 3 M. Kvasnica
12:00 ‐ 14:00 Riadenie procesov Pr CH 14 e-rozvrh 2, 3 M. Bakošová
12:00 ‐ 14:00 Seminár z matematiky II Cv NB 259 141 1 Ľ. Horanská
12:00 ‐ 14:00 Seminár z matematiky II Cv NB 261 142 1 V. Baláž
12:00 ‐ 15:00 Modelovanie Lc NB 693 erasmus A. Vasičkaninová
13:00 ‐ 15:00 Programovanie II Lc NB 638 391, 392 3 J. Holaza
13:00 ‐ 15:00 Základy elektrotechniky Cv NB 639 191 1 R. Valo
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 260 151 1 M. Jasem
14:00 ‐ 16:00 Informatika Lc NB 1132 103 1 M. Gall
14:00 ‐ 16:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 3 M. Klaučo
15:00 ‐ 17:00 Informatika Lc NB 252 106 1 Š. Boor
 
Piatok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov Lc NB 252 e-rozvrh 1, 2 Ľ. Čirka
09:00 ‐ 11:00 Internetové a informačné systémy Lc NB 252 e-rozvrh 1, 2 Ľ. Čirka
09:00 ‐ 11:00 Seminár z matematiky II Cv NB 261 102, 191 1 P. Viceník
10:00 ‐ 13:00 Matematika II Cv NB 259 152 1 T. Visnyai
11:00 ‐ 13:00 Seminár z matematiky II Cv NB 261 105, 106 1 P. Viceník
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS