2007/2008 (Zimný semester)

Pondelok
HodinaPredmetMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00InformatikaCH252811A. Vasičkaninová
07:00-09:00Matematika ICH291731I. Garaj
07:00-12:00InformatikaCH247811T. Hirmajer
09:00-11:00InformatikaCH247821T. Hirmajer
09:00-11:00InformatikaCH252821A. Vasičkaninová
11:00-13:00Matematika ICH01371, 72, 73, 74, 75, 761V. Baláž
11:00-13:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovCH222933A. Vasičkaninová
11:00-13:00InformatikaCH243831T. Hirmajer
11:00-13:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovCH247933M. Karšaiová
11:00-13:00Matematika ICH250751Š. Boor
11:00-13:00InformatikaCH252831L. Blahová
13:00-15:00Semestrálny projektCH247304A. Kaszonyi
13:00-15:00InformatikaCH252611M. Podmajerský
13:00-15:00Semestralny projektCH693505M. Karšaiová
13:00-16:00Matematika ICH291841Ľ. Horanská
15:00-17:00InformatikaCH252221Š. Boor
15:00-17:00InformatikaCH252621J. Závacká
15:00-17:00Priemyselná aplikácia riadenia procesovCH637505K. Vaneková
16:00-19:00Matematika ICH291811Ľ. Horanská
17:00-19:00InformatikaCH252631J. Závacká
17:00-19:00Semestralny projektCH637505K. Vaneková
Utorok
HodinaPredmetMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Meranie prevádzkových veličínCH22247, 494M. Bakošová
07:00-09:00Riadenie procesovCH247504M. Karšaiová
08:00-10:00Lab. cvič.z teórie riadenia II.CH693505A. Mészáros
09:00-10:00Riadenie procesovCH01747, 49, 504M. Bakošová
09:00-11:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovCH222923A. Vasičkaninová
09:00-11:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovCH247923M. Karšaiová
09:00-11:00Matematika ICH291711I. Garaj
10:00-11:00Špeciálne jazykové prostriedky počítačovCH693504Ľ. Čirka
10:00-12:00Teória riadenia II.CH641505A. Mészáros
10:00-13:00Matematika ICH290411J. Bánki
11:00-13:00Matematika ICH01461, 62, 63, 81, 82, 83, 841M. Šabo
11:00-13:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovCH222913M. Bakošová
11:00-13:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovCH247913M. Karšaiová
11:00-13:00Matematika IIICH260411V. Baláž
11:00-13:00Matematika ICH291721I. Garaj
11:00-13:00Špeciálne jazykové prostriedky počítačovCH693504Ľ. Čirka
13:00-15:00Metódy počítačového spracovania dátCH247313A. Vasičkaninová
13:00-15:00Programovanie IICH252922J. Antoni
13:00-15:00Semestralny projektCH641505A. Mészáros
13:00-16:00Matematika ICH290421J. Bánki
14:00-16:00Laboratórium špecializácie I.CH693504Ľ. Čirka
15:00-17:00Programovanie IICH252912J. Antoni
15:00-17:00Matematika ICH291741Ľ. Horanská
15:00-18:00Projektovanie informačných a riadiacich systémovCH639923J. Vöröš, M. Kvasnica
16:00-19:00Matematika ICH290221J. Bánki
17:00-19:00InformatikaCH252741J. Antoni
17:00-19:00Matematika ICH291751Š. Boor
Streda
HodinaPredmetMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00InformatikaCH252841Š. Boor
07:00-09:00Matematika ICH290741Ľ. Horanská
07:00-10:00Projektovanie informačných a riadiacich systémovCH639913Ľ. Čirka, K. Vaneková
08:00-09:00Operačné systémy počítačovCH693504M. Fikar
08:00-10:00Chemickoinžinierska termodynamikaCH017504E. Graczová
08:00-10:00Navrhovanie a projektovanie systémov aut.riad.CH641505M. Karšaiová
09:00-10:00InformatikaCH01671, 72, 73, 74, 751T. Hirmajer
09:00-10:00Operačné systémy počítačovCH693504M. Fikar
09:00-11:00Matematika ICH01411, 21, 22, 41, 42, 91, 92, 93, 941Ľ. Horanská
10:00-12:00Aplikovaná štatistikaCH01791, 922Š. Varga
10:00-12:00Inteligentné systémy riadeniaCH247505J. Dvoran
10:00-12:00Programovanie IICH25291, 92, 93/III2J. Antoni
10:00-12:00Chemickoinžinierska termodynamikaCH290504E. Graczová
10:00-12:00Laboratórium špecializácie I.CH693504M. Karšaiová
11:00-12:00Informačné technológie IICH222525Ľ. Čirka
11:00-13:00Matematika ICH251731I. Garaj
12:00-13:00Informačné technológie IICH222525Ľ. Čirka
13:00-15:00Matematika IIICH01641, 91, 922V. Baláž
13:00-15:00Semestralny projektCH247505J. Dvoran
13:00-15:00Matematika ICH259711I. Garaj
13:00-15:00Dynamika procesovCH641504M. Bakošová
13:00-16:00Matematika ICH291931A. Kolesárová
15:00-17:00Matematika ICH259721I. Garaj
15:00-17:00Laboratórium špecializácie I.CH693504M. Bakošová
16:00-19:00Matematika ICH290821I. Garaj
16:00-19:00Matematika ICH291941A. Kolesárová
17:00-19:00InformatikaCH252111Š. Boor
Štvrtok
HodinaPredmetMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Rizikové vlastnosti látokAULA0505J. Prousek
07:00-09:00InformatikaCH252421J. Antoni
07:00-09:00Informatika a algoritmyCH276931J. Bánki
08:00-09:00Informačné technológie I CH222524Ľ. Čirka
09:00-10:00Informačné technológie I CH222524Ľ. Čirka
09:00-11:00Hodnotenie vplyvov tech. na živ.prostr. a legisl.AULA0505V. Koprda
09:00-11:00InformatikaCH252211J. Antoni
09:00-11:00Informatika a algoritmyCH276941J. Bánki
09:00-12:00Projektovanie informačných a riadiacich systémovCH639933J. Vöröš, M. Kvasnica
11:00-12:00InformatikaCH01661, 62, 63, 81, 82, 831T. Hirmajer
11:00-13:00Základy obchodného a finančného právaAULA0505D. Baran
11:00-13:00Aplikovaná štatistikaCH243912Š. Varga
11:00-13:00InformatikaCH252411J. Antoni
11:00-13:00Informatika a algoritmyCH276921J. Bánki
13:00-15:00Aplikovaná štatistikaCH243922Š. Varga
13:00-15:00InformatikaCH247731M. Podmajerský
13:00-15:00InformatikaCH252731L. Blahová
13:00-15:00Informatika a algoritmyCH276911J. Bánki
13:00-15:00Laboratórium špecializácie I.CH693504M. Čižniar
15:00-17:00InformatikaCH247711T. Hirmajer
15:00-17:00InformatikaCH252711M. Čižniar
16:00-19:00Matematika ICH275921M. Šabo
17:00-19:00InformatikaCH247721T. Hirmajer
17:00-19:00InformatikaCH252721M. Čižniar
Piatok
HodinaPredmetMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Riadenie procesovCH01391, 92, 933M. Bakošová
07:00-09:00Programovanie IICH01691, 922J. Pospíchal
07:00-09:00InformatikaCH24375, 761M. Podmajerský
07:00-09:00InformatikaCH25275, 761L. Blahová
07:00-10:00Matematika ICH291831M. Šabo
09:00-10:00Riadenie technologických procesov 310ZCH64130, 405M. Bakošová
09:00-11:00Projektovanie informačných a riadiacich systémovCH01391, 92, 933M. Kvasnica
09:00-11:00Technické prostriedky automatizovaného riad.CH013504M. Kvasnica
09:00-11:00Informatika a algoritmyCH01691, 92, 93, 941V. Kvasnička
09:00-11:00Matematika IIICH257912V. Baláž
10:00-12:00Riadenie technologických procesov 310ZCH24730, 405A. Vasičkaninová
10:00-13:00Matematika ICH291611M. Šabo
11:00-12:00Technické prostriedky automatizovaného riad.CH639504M. Kvasnica
11:00-13:00InformatikaCH01611, 21, 22, 41, 421J. Antoni
11:00-13:00Matematika IIICH257922V. Baláž
12:00-14:00Semestrálny projektCH247404A. Kaszonyi
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS