2007/2008 (Letný semester)

Pondelok
HodinaPredmetMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Operačné systémyNB638922M. Fikar, M. Podmajerský
07:00-10:00ModelovanieNB247, NB2912M. Karšaiová, A. Vasičkaninová
08:00-10:00Reaktorové inžinierstvo INBxxx504J. Markoš
09:00-11:00Riadenie procesovNB01711, 21, 71, 72, 73, 41, 61, 62, 81, 82, 83, 31, 323M. Bakošová
09:00-11:00Lab. cvičenie z informatizácie a inf. systémovNB638923T. Hirmajer
10:00-12:00Teória riadenia I.NB693504Ľ. Čirka
10:00-13:00OptimalizáciaNB252 NB25911M. Čižniar
11:00-13:00Informatizácia a informačné systémyNB638923T. Hirmajer
13:00-15:00Reaktorové inžinierstvo INB017504J. Markoš
15:00-17:00Laboratórium špecializácie IINB693504Ľ. Čirka
17:00-19:00Informatizácia a informačné systémyNB01391, 92, 933Ľ. Čirka
Utorok
HodinaPredmetMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovNB247, NB2213J. Závacká, L. Blahová
09:00-11:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovNB247, NB2713M. Bakošová, A. Vasičkaninová
11:00-13:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovNB247, NB2723M. Karšaiová, A. Vasičkaninová
13:00-15:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovNB252, NB2413M. Karšaiová, A. Vasičkaninová
13:00-16:00Integrované riadenie v procesnom priemysleNB247933J. Vöröš, M. Kvasnica
16:00-19:00Integrované riadenie v procesnom priemysleNB247913M. Kvasnica, M. Podmajerský
17:00-19:00OptimalizáciaNB01691, 92, 931J. Dvoran
Streda
HodinaPredmetMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-08:00Laboratórium špecializácie IINB693504J. Dvoran
07:00-09:00OptimalizáciaNB01691, 92, 931J. Dvoran
09:00-11:00Integrované riadenie v procesnom priemysleNB01791, 92, 933J. Mikleš
09:00-11:00Metódy počítačového spracovania dátNB252NB253911M. Karšaiová, K. Vaneková
09:00-11:00Experimentálna identifikáciaNB641504M. Fikar
10:00-13:00ModelovanieNB247, NB2922M. Bakošová, J. Závacká
11:00-13:00Operačné systémyNB638912M. Fikar, M. Podmajerský
11:00-13:00Teória riadenia I.NB693504J. Mikleš
14:00-16:00OptimalizáciaNB693504J. Dvoran
16:00-19:00Laboratórium špecializácie IINB637504K. Vaneková
Štvrtok
HodinaPredmetMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00ModelovanieNB01691, 922M. Bakošová
07:00-09:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovNB252113A. Vasičkaninová
07:00-10:00OptimalizáciaNB247NB222921L. Blahová
08:00-10:00Laboratórne cvičenie z teórie riadenia INB639504J. Mikleš
08:00-10:00Modelovanie a riadenie technologických procesovNB64123, 20, 384J. Dvoran
09:00-11:00Operačné systémyNB01791, 922M. Fikar
09:00-11:00Metódy počítačového spracovania dátNB252113Ľ. Čirka
10:00-12:00Metódy počítačového spracovania dátNB247, NB2921M. Karšaiová, K. Vaneková
10:00-12:00OptimalizáciaNB693504J. Dvoran
13:00-15:00Informatizácia a informačné systémyNB638913Ľ. Čirka
14:00-18:00Modelovanie a riadenie technologických procesovNB24720, 23, 384J. Dvoran
15:00-17:00Lab. cvičenie z informatizácie a inf. systémovNB638913Ľ. Čirka
Piatok
HodinaPredmetMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
08:00-10:00MarketingNB014504D. Špirko
08:00-11:00Integrované riadenie v procesnom priemysleNB247923J. Vöröš, M. Kvasnica
10:00-12:00Kapitálový trh a podnikové financieNB014504D. Baran
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS