Prehľad predmetov bakalárskeho štúdia pre program

B-RP – Riadenie procesov (garant: prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.)

B-AIMCHP – Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (garant: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.)

Prehľad predmetov inžinierskeho štúdia pre program

I-AICHP – Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve (garant: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.)


Prehľad predmetov bakalárskeho štúdia zabezpečovaného

Prehľad predmetov inžinierskeho štúdia zabezpečovaného

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS