Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (Katedra informatizácie a riadenia procesov do roku 2006, Katedra automatizácie do roku 2001) je súčasťou Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bola založená v roku 1962. Vznikla z Kabinetu pre meranie a regulačnú techniku, ktorý bol súčasťou Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Z dôvodov výrazných špecifík procesov a systémov chemickej a biochemickej technológie sa vykryštalizovala špecializácia Riadenie procesov v rámci študijného odboru Chemické inžinierstvo a riadenie procesov, ktorá od roku 1964 vychovala vyše štyristo špecialistov, takmer štyri desiatky ašpirantov a doktorandov, boli obhájené tri doktorské dizertačné práce, habilitovalo sa desať docentov a menovaní boli traja profesori.

Od 2006 sa katedra spolu s Katedrou matematiky stala súčasťou Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky.

Vedúci oddelenia

1962  –  1986 :   prof. Ing. Daniel Chmúrny, DrSc.
1986  –  1994 :   prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.
1994  –  1997 :   prof. Ing. Alojz Mészáros, CSc.
1997  –  2003 :   prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.
2003  –  2018 :   prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
2019  –  2020 :   doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
2020  –  :   Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2023/2024)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2023/2024)

Zľava: R. Paulen, D. Šišoláková, T. Ábelová, R. Fáber, M. Klaučo, M. Wadinger, D. Dzurková, R. Kohút, K. Fedorová, J. Oravec, L. Galčíková, P. Bakaráč, J. Holaza, M. Horváthová, Ľ. Čirka, E. Pavlovičová, J. Vargan, M. Fikar, P. Valábek, M. Kalúz
Chýba: M. Furka, K. Kiš, M. Kvasnica, K. Macušková

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2022/2023)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2022/2023)

Zľava: M. Horváthová, E. Pavlovičová, K. Kiš, P. Bakaráč, K. Macušková, D. Šišoláková, M. Furka, D. Dzurková, Ľ. Čirka, M. Klaučo, M. Kvasnica, T. Ábelová, M. Fikar, L. Galčíková, R. Kohút, R. Valo, K. Fedorová, J. Holaza, J. Oravec, R. Paulen, R. Fáber, M. Kalúz
Chýba: C. Valero, M. Mojto, M. Wadinger

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2021/2022)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2021/2022)

Zľava: M. Kalúz, M. Bakošová, J. Oravec, D. Dzurková, M. Fikar, M. Horváthová, K. Kiš, L. Galčíková, R. Kohút, M. Kvasnica, P. Bakaráč, Ľ. Čirka, M. Furka, K. Macušková, M. Mojto, S. Šubjaková, K. Fedorová, R. Valo, R. Paulen, A. Mészáros, M. Klaučo.
Chýba: C. Valero, T. Ábelová, A. Vasičkaninová.

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2020/2021)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2020/2021)

Zľava: A. Mészáros, R. Valo, Ľ. Čirka, T. Ábelová, J. Oravec, M. Mojto, L. Galčíková, P. Bakaráč, M. Horváthová, K. Fedorová, M. Furka, K. Macušková, K. Kiš, M. Kvasnica, R. Paulen, M. Bakošová, M. Fikar, A. Vasičkaninová, R. Kohút, S. Šubjaková, M. Klaučo, M. Kalúz.
Chýba: C. Valero.

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2019/2020)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2019/2020)

Zľava zhora: A. Mészáros, M. Klaučo, M. Kalúz, R. Valo; Ľ. Čirka, C. Valero, R. Paulen, M. Furka; M. Fikar, M. Kvasnica, M. Mojto, J. Oravec, P. Bakaráč, K. Kiš; K. Macušková, S. Šubjaková, M. Bakošová, P. Valiauga, M. Horváthová.
Chýba: J. Mikleš, A. Vasičkaninová.

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2018/2019)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2018/2019)

Zľava: R. Paulen, A. Mészáros, J. Oravec, M. Bakošová, M. Klaučo, A. Kalmárová, M. Fikar, M. Kvasnica, C. Valero, J. Holaza, W. Daosud, M. Kalúz, Ľ. Čirka, K. Macušková, P. Artzová, S. Vagač.
Chýba: P. Bakaráč, J. Mikleš, R. Valo, A. Vasičkaninová.

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2017/2018)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2017/2018)

Zľava: A. Mészáros, S. Vagač, K. Macušková, R. Valo, R. Paulen, M. Bakošová, M. Kalúz, J. Holaza, A. Vasičkaninová, M. Kvasnica, J. Oravec, A. Kalmárová, Ľ. Čirka, P. Bakaráč, M. Klaučo, M. Fikar.
Chýba: J. Mikleš.

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2016/2017)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2016/2017)

Zľava: M. Klaučo, M. Kalúz, J. Oravec, M. Jelemenský, M. Fikar, K. Macušková, R. Valo, A. Kalmárová, A. Sharma, S. Vagač, D. Pakšiová, J. Holaza, Ľ. Čirka, F. Janeček, A. Vasičkaninová
Chýba: M. Bakošová, J. Drgoňa, D. Ingole, M. Kvasnica, A. Mészáros, J. Mikleš.

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2015/2016)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2015/2016)

Zľava: B. Takács, M. Jelemenský, J. Holaza, M. Kvasnica, A. Vasičkaninová, K. Macušková, J. Števek, J. Oravec, M. Klaučo, A. Kalmárová, R. Valo, A. Sharma, Ľ. Čirka, M. Kalúz, J. Drgoňa, S. Vagač.
Chýba: M. Bakošová, S. Blažek,  D. Ingole, A. Mészáros, J. Mikleš, D. Pakšiová.

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2014/2015)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2014/2015)

Zľava: A. Sharma, D. Ingole, R. Valo, A. Mészáros, M. Klaučo, M. Kvasnica, A. Vasičkaninová, M. Bakošová, Ľ. Čirka, A. Kalmárová, K. Macušková, J. Števek, J. Holaza, M. Kalúz, J. Oravec, M. Jelemenský, S. Vagač, J. Bendžala, M. Fikar, B. Takács.
Chýba: S. Blažek, J. Drgoňa, J. Mikleš, R. Paulen

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2013/2014)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2013/2014)

Zľava: B. Takács, M. Jemelenský, K. Macušková, M. Kvasnica, J. Kmeťová, J. Holaza, J. Závacká, M. Kalúz, A. Vasičkaninová, Ľ. Čirka, A. Kalmárová, R. Valo, M. Karšaiová, J. Števek,  S. Vagač, M. Klaučo, M. Fikar
Chýba: M. Bakošová, S. Blažek, J. Drgoňa, A. Mészáros, J. Mikleš, J. Oravec, R. Paulen, A. Szűcs

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2012/2013)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2012/2013)

Zľava: A. Szűcs, S. Vagač, M. Bakošová, B. Takács, K. Macušková, M. Jelemenský, J. Kmeťová, J. Holaza, J. Závacká, J. Števek, M. Kvasnica, S. Blažek, A. Vasičkaninová, J. Oravec, A. Kalmárová, J. Drgoňa, M. Karšaiová, R. Valo, Ľ. Čirka, M. Fikar, J. Mikleš
Chýba: M. Kalúz, J. Dvoran. A. Mészáros, R. Paulen

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2011/2012)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2011/2012)

Zľava: M. Kvasnica, A. Szűcs, J. Kmeťová, I. Rauová, M. Bakošová, M. Kalúz, K. Macušková, J. Oravec, J. Závacká, R. Valo, A. Kalmárová, M. Karšaiová, J. Dvoran, A. Vasičkaninová, S. Vagač, M. Fikar
Chýba: Ľ. Čirka, R. Paulen, J. Mikleš

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2010/2011)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2010/2011)

Zľava: M. Kvasnica, J. Oravec, Ľ. Čirka, M. Kalúz, M. Cepeková, M. Paulovič, A. Szűcs, J. Dvoran, J. Kmeťová, I. Rauová, R. Paulen, R. Valo, L. Blahová, M. Kačur, M. Podmajerský, J. Mikleš, J. Závacká M. Bakošová, A. Kalmárová, M. Karšaiová, A. Vasičkaninová, S. Vagač, M. Fikar

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2009/2010)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2009/2010)

Zľava: A. Vasičkaninová, M. Cepeková, R. Paulen, K. Vaneková, M. Paulovič, J. Závacká, M. Kvasnica, L. Blahová, Ľ. Čirka, M. Karšaiová, M. Herceg, M. Bakošová, M. Fikar, S. Vagač
Chýba:  J. Dvoran, A. Kalmárová, J. Mikleš, M. Podmajerský

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2008/2009)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2008/2009)

Zľava: A. Vasičkaninová, J. Dvoran, M. Cepeková, M. Herceg, K. Vaneková, Ľ. Čirka, J. Závacká, A. Mészáros, J. Vöröš, L. Blahová, M. Podmajerský, M. Karšaiová, A. Kalmárová, M. Fikar, M. Bakošová, J. Mikleš, S. Vagač
Chýba:  M. Kvasnica, R. Paulen

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2007/2008)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2007/2008)

Zľava: A. Mészáros, T. Hirmajer, J. Mikleš, M. Bakošová, M. Fikar, A. Kalmárová, A. Vasičkaninová, M. Herceg, M. Čižniar, M. Kvasnica, J. Vöröš, L. Blahová, J. Závacká, M. Podmajerský, M. Cepeková, Ľ. Čirka, J. Dvoran, K. Vaneková
Chýba: S. Vagač, M. Karšaiová

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2006/2007)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2006/2007)

Zľava: K. Vaneková, M. Cepeková, Ľ. Čirka, J. Dvoran, J. Danko, J. Mikleš, M. Herceg, M. Čižniar, T. Hirmajer, J. Závacká, L. Pastoreková, S. Vagač, M. Kvasnica, M. Bakošová, M. Karšaiová, M. Fikar, A. Kalmárová
Chýba: P. Liška, D. Puna, A. Vasičkaninová

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2005/2006)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2005/2006)

Zľava: J. Mikleš, A. Mészáros, M. Karšaiová, A. Kalmárová, E. Fuseková, M. Ondrovičová, M. Bakošová, J. Danko, J. Dvoran, M. Fikar, A. Vasičkaninová, P. Burian, M. Čižniar, J. Závacká, T. Hirmajer, L. Pastoreková, Ľ. Čirka, (L. Dermíšek), K. Calík, D. Puna

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2004/2005)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 2004/2005)

Zľava: S. Vagač, K. Calík, M. Ondrovičová, J. Danko, D. Puna, A. Mészáros, L. Dermíšek, Ľ. Čirka, M. Karšaiová, M. Fikar, A. Kalmárová, T. Hirmajer, (A. Vasičkaninová), E. Fuseková, Ľ. Šperka, M. Bakošová, J. Mikleš
Chýba: J. Dvoran, J. Vörös

Zamestnanci oddelenia (niekedy začiatkom 90tych rokov)

Zamestnanci oddelenia (akad. rok 1992/1993)

Zľava: J. Staroselská, A. Vasičkaninová, M. Ondrovičová, J.Danko, E. Fuseková, J. Mikleš, I. Mészáros, M. Karšaiová, A. Mészáros, P. Dostál, A. Zemanovičová, J. Dvoran, M. Fikar, P. Lednický, M. Bakošová, I. Pavlove, B. Filová, J. Maťko, A. Seč, M. Ivanický

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS