História

Ako v podstate na každom pracovisku, pred niekoľkými rokmi bola u nás situácia v podstate štandardná. Počítače nainštalované s operačným systémom MS Windows, čiastočne nelegálnym, čiastočne zlegalizovaným na základe rozličných akcií firmy Microsoft a Ministerstva školstva. Na nich nainštalovaný softvér systémom kto čo chce a potrebuje, samozrejme MS Office, množstvo vecí od Adobe, MATLAB a podobne.

Na zmenu tejto situácie sme zvolili systém postupného prechodu. Pri nových počítačoch vždy uvažujeme, na aký účel budú slúžiť. U nových zamestnancov a doktorandov nasadzujeme operačný systém Linux.

Súčasnosť

Operačný systém Linux začína byť na oddelení väčšinovým systémom. Zatiaľ najpopulárnejšia distribúcia je Mandriva, začína sa ale presadzovať aj Ubuntu. U niektorých zamestnancov ostávajú (legálne kúpené) Windows.

Ako kancelársky softvér z dôvodu interoperability začíname používať Open Office. V roku 2007/08 sme ho uviedli aj do bakalárskeho štúdia - študenti fakulty v predmete Základy informatiky s ním pracujú tak, aby sa naučili základy spracovania textu, tabuliek a prezentácií. Predpokladáme, že budeme postupne vysvetľovať aj GoogleDocs. Ak používatelia Linuxu naozaj občas potrebujú niečo z MS Windows (MS Office, špecializovaný softvér), pripoja sa pomocou vnc na jeden počítač na to určený, na ktorom sú disky pripojené zo súborového servera cez Sambu a LDAP.

V študentskej učebni máme systém dual-boot MS Windows/Mandriva. Avšak, pod Windows je nastavený firewall tak, aby sa nedalo dostať za stránky STU a nemuseli sme riešiť problémy vírusov. Výsledkom samozrejme je, že aj študenti pracujú v Linuxe a väčšina si ho inštaluje aj doma.

Máme viacero serverov. Dva slúžia ako súborové servery pre zamestnancov a študentov (Debian Linux) a zároveň ako LDAP servery, takže sa každý môže prihlásiť na ľubovoľnom desktope so svojim menom, heslom a má prístup k svojim súborom, ploche, zdieľaným CD z konferencií, elektronickým knihám a podobne. Zároveň sú na nich nainštalované zdieľané programy: MATLAB (multiplatformný), OpenOffice, teTeX, atď.

Webservery bežia pod Mandrivou a majú manapované disky aj zo súborových serverov, na ktorých má každý svoje web stránky. Administrujeme fakultný systém Moodle, ktorý slúži na podporu e-learningu.

Oddelenie je za vlastným firewallom (BSD), ktorý nás čiastočne chráni pred zvyškom prevádzky na fakulte.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS