Vedenie ústavu

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., Riaditeľ ústavu
doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD., Zástupca riaditeľa ústavu pre vedu a výskum
doc. Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD., Zástupca riaditeľa ústavu pre pedagogiku
Ing. Marián Gall, PhD., Tajomník ústavu
Katarína Macušková, Sekretariát ústavu

UIAM zabezpečuje pedagogickú, vedecko-výskumnú a hospodársku činnosť v nasledovných oblastiach:

Kontakt

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 259 325 366
Fax: +421 259 325 340
Mobil: +421 918 674 366
e-mail: office@uiam.sk
6. poschodie, Blok C NB

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS