Správa sa každoročne vydáva začiatkom kalendárneho roka v anglickom jazyku. Správy si môžete prevziať vo formáte Portable Document Format (*.PDF).
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS