Pracovné zaradenie:
Prorektorka pre pedagogiku
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 664
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~bakosova/
Telefón:
+421 259 325 353
Fax:
+421 259 325 340
Dostupnosť:

Pracovný kalendár

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS