Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 674
eMail:
Telefón:
+421 259 325 362
Dostupnosť:

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS