Pracovné zaradenie:
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
ext
eMail:
Dostupnosť:

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS