Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB696
eMail:
Telefón:
+421 259 325 356
ORCID iD:
0000-0002-0746-2756
WoS ResearcherID:
AHB-6844-2022
Google Scholar:
gp-_nb8AAAAJ
Dostupnosť:

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS