Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 628
eMail:
Telefón:
+421 259 325 342
Vedecká činnosť:
  teória grafov, algebra, logika    
Dostupnosť:

Projekty

Výskumné projekty VEGA

  1. [2021 – 2023] Agregácia neurčitých dát reprezentovaných intervalmi a vektormi (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty KEGA

  1. [2021 – 2022] Komplexná platforma pre digitálne vzdelávanie predmetov zameraných na matematické a počítačové metódy v chémii (Zástupca zodpovedného riešiteľa, podaný)

Operačné programy

  1. [2021 – 2023] Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2) (Riešiteľ, schválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS