Pracovné zaradenie:
Prorektorka pre pedagogiku
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 664
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~bakosova/
Telefón:
+421 259 325 353
Dostupnosť:

Projekty

Výskumné projekty APVV

 1. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ)
 2. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ)
 3. [2012 – 2015] Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia (Riešiteľ)
 4. [2008 – 2010] Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou (Riešiteľ)

Výskumné projekty VEGA

 1. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Zodpovedný riešiteľ)
 2. [2019 – 2022] Laditeľné explicitné regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (Riešiteľ)
 3. [2016 – 2019] Riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických technológiách a biotechnológiach (Zodpovedný riešiteľ)
 4. [2009 – 2011] Pokročilé metódy optimálneho riadenia chemických a biochemických procesov (Riešiteľ)
 5. [2007 – 2009] Moderné prístupy k riadeniu chemických a biochemických procesov s neurčitosťami (Zodpovedný riešiteľ)
 6. [2006 – 2008] Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov (Riešiteľ)

Výskumné projekty KEGA

 1. [2009 – 2011] Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií (Riešiteľ)
 2. [2005 – 2007] Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov (Riešiteľ)

Kooperácie

 1. [2009 – 2011] Hu-Sk kooperácia: Moderné metódy optimalizácie a riadenia v procesoch s úsporou energie (Riešiteľ)
 2. [2010 – 2011] Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (Riešiteľ)
 3. [2008 – 2009] Sk-Cz spolupráca: Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla (Zodpovedný riešiteľ)
 4. [2007 – 2009] Hu-Sk kooperácia: Modelovanie, optimalizácia a riadenie procesov prestupu tepla a látky (Riešiteľ)

Ostatné projekty

 1. [2019 – 2021] Excelentný tím Optimálne a prediktívne procesné riadenie (Riešiteľ)

Štátne programy

 1. [2019 – 2019] STU ako líder Digitálnej koalície (Riešiteľ)

Európske sociálne fondy

 1. [2006 – 2008] Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (Riešiteľ)
 2. [2004 – 2006] Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie (RLZ_VVA) (Riešiteľ)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS