Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 674
eMail:
Telefón:
+421 259 325 362
Dostupnosť:

Projekty

Výskumné projekty APVV

 1. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 2. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ, schválený)
 3. [2012 – 2015] Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia (Riešiteľ, schválený)
 4. [2008 – 2010] Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

 1. [2022 – 2025] Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov (Riešiteľ, schválený)
 2. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Riešiteľ, schválený)
 3. [2016 – 2019] Riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických technológiách a biotechnológiach (Riešiteľ, schválený)
 4. [2009 – 2011] Pokročilé metódy optimálneho riadenia chemických a biochemických procesov (Riešiteľ, schválený)
 5. [2006 – 2008] Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov (Riešiteľ, schválený)

Kooperácie

 1. [2010 – 2011] Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (Riešiteľ, schválený)
 2. [2008 – 2009] Sk-Cz spolupráca: Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla (Riešiteľ, schválený)

Operačné programy

 1. [2009 – 2012] Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu (Riešiteľ, schválený)

Európske sociálne fondy

 1. [2006 – 2008] Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (Riešiteľ, schválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS