Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB696
eMail:
ORCID iD:
0000-0002-0746-2756
WoS ResearcherID:
AHB-6844-2022
Google Scholar:
gp-_nb8AAAAJ
Dostupnosť:

Projekty

Európske projekty

  1. [2022 – 2025] Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty APVV

  1. [2022 – 2025] Dátovo orientované procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

  1. [2022 – 2025] Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov (Riešiteľ, schválený)
  2. [2021 – 2024] Efektívne riadenie priemyselných prevádzok s použitím dát (Riešiteľ, schválený)

Ostatné projekty

  1. [2022 – 2022] VESNA HACKATHON (Riešiteľ, podaný)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS