Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 694
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~meszaros/
Telefón:
+421 259 325 149

Publikácie

Kniha

 1. O. Muntean – V. Báleš – A. Mészáros: Biochemical Technology, RSBB, Ed. Printech, Bucharest, 2004.
 2. V. Báleš – A. Mészáros – O. Muntean – M. Polakovič – V. Štefuca: Biochemické technológie, AB-ART, Bratislava, 2003.

Kapitola alebo strany v knihe

 1. A. Mészáros – A. Andrášik – Ľ. Šperka: New approaches to neural control, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 4, str. 172–180, 2004.
 2. A. Mészáros – A. Andrášik: Robust and adaptive control in terms of neural networks, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): J. Mikleš, V. Veselý, Vydavateľstvo STU, Bratislava, zv. 3, str. 113–118, 2002.

Článok v časopise

 1. M. HorváthováJ. Oravec – M. Bakošová – A. Mészáros: Carbon Footprint Analysis of a Laboratory Plate Heat Exchanger Control. Chemical Engineering Transactions, zv. 88, str. 847–852, 2021.
 2. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. Mészáros: Fuzzy Control Design for Energy Efficient Heat Exchanger Network. Chemical Engineering Transactions, zv. 88, str. 529–534, 2021.
 3. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. Mészáros: Control of heat exchangers in series using neural network predictive controllers. Acta Chimica Slovaca, str. 41–48, 2020.
 4. M. Bakošová – J. Oravec – A. Vasičkaninová – A. Mészáros – P. Valiauga: Advanced Control of a Biochemical Reactor for Yeast Fermentation. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 769–774, 2019.
 5. J. Oravec – M. Bakošová – L. Galčíková – M. Slávik – M. HorváthováA. Mészáros: Soft-constrained robust model predictive control of a plate heat exchanger: Experimental analysis. Energy, zv. 180, str. 303–314, 2019.
 6. J. Oravec – M. Bakošová – M. HorváthováL. Galčíková – M. Slávik – A. Vasičkaninová – A. Mészáros: Convex-lifting-based Robust Control of a Laboratory Plate Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 733–738, 2019.
 7. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. OravecA. Mészáros: Control of Heat Exchangers Using Complex Control Structures with Neural Network Predictive Controllers. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 361–366, 2019.
 8. J. Oravec – M. Bakošová – M. Trafczynski – A. Vasičkaninová – A. Mészáros – M. Markowski: Robust model predictive control and PID control of shell-and-tube heat exchangers. Energy, zv. 159, str. 1–10, 2018.
 9. J. Oravec – M. Bakošová – A. Vasičkaninová – A. Mészáros: Robust Model Predictive Control of a Plate Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 25–30, 2018.
 10. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. OravecA. Mészáros: Gain - Scheduled Control of Counter - Current Shell - and - Tube Heat Exchangers in Series. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 1399–1404, 2018.
 11. M. Bakošová – J. Oravec – A. Vasičkaninová – A. Mészáros: Neural-Network-Based and Robust Model-Based Predictive Control of a Tubular Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 61, str. 301–306, 2017.
 12. J. Oravec – M. Trafczynski – M. Bakošová – M. Markowski – A. Mészáros – K. Urbaniec: Robust Model Predictive Control of Heat Exchanger Network in the Presence of Fouling. Chemical Engineering Transactions, zv. 61, str. 334–342, 2017.
 13. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. OravecA. Mészáros: Neural Network Predictive Controller Design for Counter-Current Tubular Heat Exchangers in Series. Chemical Engineering Transactions, zv. 61, str. 121-126, 2017.
 14. J. Oravec – M. Bakošová – A. Mészáros: Robust Model Predictive Control of Heat Exchangers in Series. Chemical Engineering Transactions, zv. 52, str. 253–258, 2016.
 15. J. Oravec – M. Bakošová – A. Mészáros – N. Míková: Experimental Investigation of Alternative Robust Model Predictive Control of a Heat Exchanger. Applied Thermal Engineering, zv. 105, str. 774–782, 2016.
 16. A. MészárosĽ. Čirka – M. Bakošová – A. Vasičkaninová: On Stability and Controllability of Processes with Internal Recycle. Professor Dr Jiří Klemeš: Celebration of the Jubilee in Science and Engineering, Chemical Engineering Transactions, č. 45, str. 1735–1740, 2015.
 17. J. Oravec – M. Bakošová – A. Mészáros: Comparison of Robust Model-based Control Strategies Used for a Heat Exchanger Network. Chemical Engineering Transactions, zv. 45, str. 397–402, 2015.
 18. Z. Környi – A. Mészáros: Otázky energetickej politiky Európskej únie (1). ATP Journal, č. 4, zv. 11, str. 50–51, 2014.
 19. Z. Környi – A. Mészáros: Otázky energetickej politiky Európskej únie (2). ATP Journal, č. 5, zv. 11, str. 52–53, 2014.
 20. M. Bakošová – A. Mészáros – J. Klemeš – J. Oravec: Robust and Optimal Control Approach for Exothermic Reactor Stabilization. Theoretical Foundations of Chemical Engineering, č. 46, str. 740–746, 2012.
 21. M. Bakošová – A. Mészáros – J. Klemeš – J. Oravec: Comparison of Robust and Optimal Approach to Stabilization of CSTRs. Chemical Engineering Transactions, zv. 25, str. 99–104, 2011.
 22. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. Mészáros – J. Klemeš: Neural network predictive control of a heat exchanger. Applied Thermal Engineering, zv. 31, str. 2094–2100, 2011.
 23. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. Mészáros – J. Klemeš: Neural network predictive control of a heat exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 21, str. 73–78, 2010.
 24. G. Hulkó – C. Belavý – A. Mészáros – P. Buček – K. Ondrejkovič – P. Zajíček: Engineering Methods and Software Support for Modelling and Design of Discrete-time Control of Distributed Parameter Systems. European Journal of Control, č. 3-4, zv. 15, str. 407–417, 2009.
 25. A. MészárosĽ. Čirka: Control Analysis for Processes with Internal Recycle. Chemical Engineering Transactions, č. 18, str. 731–736, 2009.
 26. A. MészárosĽ. Čirka – Ľ. Šperka: Intelligent Control of a pH Process. Chemical Papers, č. 2, zv. 63, str. 180–187, 2009.
 27. A. Mészáros – J. Vöröš: Design of Intelligent Controllers for Biotechnological Process. Acta Chimica Slovaca, č. 1, zv. 1, str. 208–220, 2008.
 28. L. Pastoreková – A. Mészáros – P. Burian: Inteligentné riadenie systémov na báze inverzných neurónových modelov. AT&P Journal Plus, č. 7, str. CD ROM plus53-58.pdf, 2005.
 29. A. Andrášik – A. Mészáros – S. F. de Azevedo: On-line Tuning of Neural PID Controller using Hybrid Plant Model. Computers & Chemical Engineering, č. 8, zv. 28, str. 1499–1509, 2004.
 30. A. Mészáros – A. Andrášik – P. Mizsey – Z. Fonyó – V. Illeová: Computer control of pH and DO in a laboratory fermenter using a neural network technique. Bioprocess and Biosystems Engineering, č. 5, zv. 26, str. 331–340, 2004.
 31. A. Andrášik – A. Mészáros – Ľ. Šperka: Adaptívny neurónový regulátor založený na hybridnom modelovaní. AT&P Journal, č. 4, zv. 10, str. 69–72, 2003.
 32. A. Mészáros – A. Andrášik – V. Illeová – Ľ. Šperka: Riadenie laboratórneho fermentora pomocou neurónového regulátora. AT&P Journal, č. 4, zv. 10, str. 66–68, 2003.
 33. A. Mészáros – A. Andrášik – V. Illeová – Ľ. Šperka: Identifikácia a riadenie pH s použitím neurónových sietí. AT&P Journal, č. 4, zv. 9, str. 80–81, 2002.
 34. Ľ. Šperka – A. Mészáros – A. Andrášik: Vplyv adaptačného zosilnenia na robustné neurónové riadenie. AT&P Journal, č. 4, zv. 9, str. 84–86, 2002.
 35. A. Andrášik – A. Mészáros: Riadenie pH v laboratórnom fermentore LF-3. AT&P Journal, č. 4, zv. 8, str. 63–64, 2001.
 36. A. Andrášik – A. Mészáros – Ľ. Šperka: Adaptívne inteligentné PID riadenie v prediktívnom zmysle. AT&P Journal, č. Plus1, zv. 8, str. 39–41, 2001.
 37. A. Mészáros: Niektoré otázky riadenia procesov biochemickej technológie. AT&P Journal, č. 4, zv. 8, str. 60–62, 2001.
 38. A. Rusnák – M. Fikar – M. A. Latifi – A. Mészáros: Receding Horizon Iterative Dynamic Programming with Discrete Time Models. Computers & Chemical Engineering, č. 1, zv. 25, str. 161–167, 2001.
 39. A. Mészáros – A. Rusnák – M. Fikar: Adaptive neural PID control case study: Tubular chemical reactor. Computers & Chemical Engineering, č. S, zv. 23, str. S847–S850, 1999.
 40. A. Rusnák – M. FikarA. Mészáros: Receding Horizon Control Using Modified Iterative Dynamic Programming and Neural Network Models. Computers & Chemical Engineering, č. S, zv. 23, str. S297–S300, 1999.
 41. K. Najim – A. Rusnák – A. MészárosM. Fikar: Constrained Long-Range Predictive Control Based on Artificial Neural Networks. International Journal of Systems Science, č. 12, zv. 28, str. 1211–1226, 1997.
 42. A. Rusnák – M. Fikar – K. Najim – A. Mészáros: Generalized Predictive Control Based on Neural Networks. Neural Processing Letters, č. 2, zv. 4, str. 107–112, 1996.
 43. J. Mikleš – P. Dostál – A. Mészáros – R. Prokop: Continuous-time Adaptive Regulators for Multivariable Systems. Kybernetika a informatika, č. 2, zv. 5, str. 10–17, 1992.
 44. J. MiklešA. Mészáros: A Decoupling Pole-placement Controller for a Class of Multivariable Systems. Problems of Control and Information Theory, str. 291–198, 1991.

Príspevok na konferencii

 1. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. Mészáros: Cascade fuzzy control of a tubular chemical reactor. Editor(i): Ludovic Montastruc, Stephane Negny, V 32nd European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, č. 1, zv. 32, str. 1021–1026, 2022.
 2. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. Mészáros: Control of Heat Exchangers in Series Using Neural Networks. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, str. 237–242, 2021.
 3. K. KišM. KlaučoA. Mészáros: Neural Network Controllers in Chemical Technologies. V 2020 IEEE 15th International Conference of System of Systems Engineering, IEEE, str. 397–402, 2020.
 4. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. Mészáros: Advanced Control of Heat Exchangers in Series. V 2020 IEEE 15th International Conference of System of Systems Engineering, IEEE, str. 385–390, 2020.
 5. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. MészárosM. Kalúz: Innovative Control Design of Tubular Chemical Reactor Using Fuzzy Controllers.. V The 4th Sustainable Process Integration Laboratory Scientific Conference Energy, Water, Emission & Waste in Industry and Cities 18-20 November 2020 (Online), 2020.
 6. G. Eigner – I. Bojthe – A. Mészáros – L. Levente Kovács: Robust H1 controller design for T1DM based on relaxed LMI conditions. V IEEE 23rd International Conference on Intelligent Engineering Systems, str. 363–368, 2019.
 7. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – J. OravecA. Mészáros: Model Predictive Control of a Tubular Chemical Reactor. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 228–233, 2019.
 8. A. Mészáros – L. Horváth: Contextual Modeling of Engineering Structures Using Organized Content. V 16th International Symposium of Intelligent Systems and Informatics, zv. 16, str. 105–109, 2018.
 9. J. Oravec – M. Bakošová – L. Hanulová – A. Mészáros: Multivariable Robust Model Predictive Control of a Laboratory Chemical Reactor. Editor(i): Anton Friedl, Jiří J. Klemeš, Stefan Radl, Petar S. Varbanov, Thomas Wallek, V 28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, zv. 28, str. 961–966, 2018.
 10. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. Mészáros: Control of a Biochemical Process Using Fuzzy Approach. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 173–178, 2017.
 11. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. Mészáros: Fuzzy Control of a Distillation Column. Editor(i): Zdravko Kravanja, Miloš Bogataj, V 26th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier B.V, Portorož, Slovenia, č. 38, zv. 26, str. 1299–1304, 2016.
 12. J. Klemeš – P. S. Varbanov – A. Mészáros: Energy and Water Interactions: Implications for Industry within the European Context. V Proc. of International Congress on Sustainability, Science & Engineering, Balatonfüred, Hungary, 2015.
 13. M. Mendel – G. Hulkó – A. Mészáros: Control of Groundwater Remediation Process as Distributed Parameter System. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 326–331, 2015.
 14. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. MészárosJ. Oravec: Fuzzy Controller Design for a Heat Exchanger. V Proceedings of IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems, str. 225–230, 2015.
 15. A. Mészáros – Z. Környi: Energy Policy and Strategy of the EU - Present State and Future Perspectives. V Preprints of Conf. "Energetikai Konferencia 2014 - Energiastratégiák", str. 55–59, 2014.
 16. A. Gese – M. Kopček – A. Mészáros: Signal Filtering for a Nuclear Reactor Restarting. V Intelligent Systems (IS), 2012 6th IEEE International Conference, str. 363–367, 2012.
 17. A. Mészáros – M. Bakošová – Ľ. Šperka: Simple PI-like inverse neural controllers. V Proceedings of the 8th International Scientific - Technical Conference Process Control 2008, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. C049a-1–C049a-9, 2008.
 18. A. Mészáros – M. Bakošová – Ľ. Šperka: Inverse Model Based Neural Controllers with Adaptive Integral Part. V Proceedings of the 16th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, Congress Centre, Ajaccio, France, str. 303–308, 2008.
 19. A. Mészáros – Ľ. Šperka: Intelligent Control of PH in a Laboratory Fermenter. Editor(i): Markoš, J., V Proceedings of the 35th International Conference of SSCHE, SSCHE, Bratislava, str. 226–1–226–10, 2008.
 20. D. Puna – M. Bakošová – A. Mészáros – J. Závacká: Robust stabilization of a mixing unit. V 18th International Congress of Chemical and Process Engineering, Orgit s.r.o., Praha, Czech Republic, str. 1043-1–1043-10, 2008.
 21. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. Mészáros – J. Závacká: Model-based predictive control of a chemical reactor. V 18th International Congress of Chemical and Process Engineering, Orgit s.r.o., Praha, Czech Republic, str. 0623-1–0623-6, 2008.
 22. M. Bakošová – D. Puna – A. Mészáros: Control of a continuous-time stirred tank reactor via robust static output feedback. V Proceedings of the 14th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy, str. CD ROM TM5-5, 2006.
 23. P. Burian – M. Horváth – P. Mizsey – A. Mészáros: Modeling of Ethylbenzene Production Process with Internal Recycle. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 33rd International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare, str. CD ROM, 061p, 2006.
 24. P. Burian – M. Horváth – P. Mizsey – A. Mészáros: Modeling of Ethylbenzene Production Process with Internal Recycle. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 33rd International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare, str. 38, 2006.
 25. P. Burian – A. Mészáros – L. Pastoreková: Adaptive control of a reactor - column system. Editor(i): S. Krejčí, V Proceedings of the 7th International Scientific - Technical Conference Process Control 2006, University of Pardubice, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. CD ROM R007.pdf, 2006.
 26. P. Burian – A. Mészáros – L. Pastoreková: Adaptive control of a reactor - column system. Editor(i): S. Krejčí, V Proceedings of the 7th International Scientific - Technical Conference Process Control 2006, University of Pardubice, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. 12, 2006.
 27. A. Mészáros – P. Burian – M. Bakošová – L. Pastoreková: Control of a Reactor - Column Recycle Process. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 33rd International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare, str. 190, 2006.
 28. L. Pastoreková – A. Mészáros – P. Burian: Intelligent neural controller design in MATLAB environment. Editor(i): S. Krejčí, V Proceedings of the 7th International Scientific - Technical Conference Process Control 2006, University of Pardubice, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, str. 155, 2006.
 29. D. Puna – M. Bakošová – A. Mészáros – J. Závacká: Control of a Chemical Reactor with Uncertainties in an Unstable Steady State. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 33rd International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare, str. CD ROM 045p, 2006.
 30. D. Puna – M. Bakošová – A. Mészáros – J. Závacká: Control of a Chemical Reactor with Uncertainties in an Unstable Steady State. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 33rd International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare, str. 35, 2006.
 31. M. Bakošová – D. Puna – A. Mészáros: Control of a Chemical Reactor in an Unstable Steady State using Robust Static Output Feedback. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 32nd International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare (Slovakia), str. CD ROM 060, 2005.
 32. M. Bakošová – D. Puna – A. Mészáros: Robust Controller Design for a Chemical Reactor. Editor(i): L. Puigjaner, A. Espuna, V European Symposium on Computer Aided Process Engineering - 15, Elsevier, Amsterdam, str. 1303–1308, 2005.
 33. A. Mészáros – P. Mizsey – M. Bakošová – Ľ. Šperka: Adaptive gain compensator for a recycle process. V Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on Intelligent Control & Mediterranean Control and Automation, Limassol, Cyprus, str. CD ROM 206, 2005.
 34. A. Mészáros – P. Mizsey – Ľ. Šperka: Control of a Recycle Separation Process. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 32nd International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare (Slovakia), 2005.
 35. A. Mészáros – Ľ. Šperka – P. Burian: Adaptive Control of Processes with Recycle. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 15th International Conference Process Control '05, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, 2005.
 36. Ľ. Šperka – A. Mészáros – M. Bakošová: Fuzzy - Neural Control of pH Process in a Laboratory Fermenter. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 32nd International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare (Slovakia), str. CD ROM P031, 2005.
 37. Ľ. Šperka – A. Mészáros – P. Mizsey – A. Andrášik: Control of pH in a laboratory fermenter using neuro-fuzzy logic technique. V Proceedings of the 16th World Congress of the International Federation of Automatic Control, Prague, Czech Republic, 2005.
 38. M. Bakošová – A. Mészáros – M. Kostendová: Control of a laboratory fan heater by an adaptive lambda-tracker. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 31st International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare (Slovakia), zv. 31, str. CD ROM 120, 2004.
 39. M. Horváth – A. Mészáros – Á. Szanyi – P. Mizsey: Recirkulációt tartalmazó rendszerek szabályozhatóságának vizsgálata. V Műszaki Kémiai Napok, Veszprém, str. 253–257, 2004.
 40. A. Mészáros: New approaches to neural control. V Proceedings of the 6th Intrernational Scientific - Technical Conference Process Control 2004, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, str. CD-ROM 274, 2004.
 41. A. Mészáros – P. Mizsey – M. Horváth – Z. Fonyó: Dynamic analysis and control of recycle processes.. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 31st International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare (Slovakia), zv. 31, str. CD-ROM 116, 2004.
 42. Á. Szanyi – T. Benkő – K. Koczka – P. Mizsey – A. Mészáros – A. Borus – Z. Fonyó: Négykomponensű nemideális elegyek elválasztása extraktív heteroazeotróp rektifikálással. (Separation of highly non-ideal mixtures with extractive heterogeneous azeotropic distillation). V Műszaki Kémiai Napok, Veszprém, str. 246–247, 2004.
 43. Ľ. Šperka – A. Mészáros: Fuzzy tuning of pid-like inverse neural controller. V Proceedings of the 6th Intrernational Scientific - Technical Conference Process Control 2004, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, str. CD-ROM 157, 2004.
 44. Ľ. Šperka – A. Mészáros – M. Bakošová: Control of bioprocess using fuzzy-neural controller. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 31st International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare (Slovakia), zv. 31, str. CD ROM 119, 2004.
 45. A. Andrášik – A. Mészáros – M. Bakošová – Ľ. Šperka: DO concentration control in a laboratory fermenter using neural networks. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 30th International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare (Slovakia), str. CD ROM P239, 2003.
 46. A. Andrášik – A. Mészáros – S. F. de Azevedo: Hybrid modeling based adaptive neural controller. V Proceedings of the 11th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, NTU Athens, Rhodos (Greece), 2003.
 47. A. Andrášik – A. Mészáros – Ľ. Šperka: Neural control of a continuous yeast fermenter. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 14th International Conference Process Control '03, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), str. CD ROM pc220.pdf, 2003.
 48. M. Bakošová – A. Mészáros: Control of nonlinear chemical processes by an adaptive lambda-tracker with variable sampling rate. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 30th International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare (Slovakia), str. CD ROM P142, 2003.
 49. Á. Szanyi – T. Benkő – K. Koczka – P. Mizsey – A. Mészáros – A. Borus – Z. Fonyó: Oldószer-regenerálás extraktív heterogén-azeotróp desztillációval. V Symposium on Agro-Food Waste Reduction, Budapest, str. 47–50, 2003.
 50. Ľ. Šperka – A. Andrášik – A. Mészáros – S. Smetana: Identification of a fermentation process - hybrid modelling vs. recursive LSM. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 14th International Conference Process Control '03, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2003.
 51. A. Andrášik – A. Mészáros – Ľ. Šperka: Control of pH process using neural networks. Editor(i): CD ROM R135, V Proceedings of the 5th Intrernational Scientific - Technical Conference Process Control 2002, University of Pardubice, Kouty nad Desnou (Czech Republic), str. CD ROM R052, 2002.
 52. M. Bakošová – A. Mészáros – M. Ondrovičová: PC control of a laboratory distillation column. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 29th International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare, High Tatras, Slovakia, str. CD ROM P132, 2002.
 53. A. Mészáros – A. Andrášik – M. Bakošová – Ľ. Šperka: Control of pH in laboratory fermenter using neural networks. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 29th International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare, High Tatras, Slovakia, str. CD ROM P133, 2002.
 54. A. Mészáros – A. Andrášik – Ľ. Šperka: Identification and computer control of a fermenter using neural networks. V Proceedings of the 4th Asian Control Conference, ASCC, Singapore (Malaysia), str. 220–225, 2002.
 55. A. Mészáros – A. Andrášik – Ľ. Šperka: Influence of the adaptation gain on robust neural control. Editor(i): CD ROM R135, V Proceedings of the 5th Intrernational Scientific - Technical Conference Process Control 2002, University of Pardubice, Kouty nad Desnou (Czech Republic), str. CD ROM R241a, 2002.
 56. A. Andrášik – A. Mészáros: Identification and computer control of a laboratory fermenter. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 13th International Conference Process Control '01, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2001.
 57. M. Bakošová – A. Mészáros: Decentralized Adaptive Control of Distillation Columns - A Case Study. V Proc. World MultiConf. on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI 2001, Orlando (USA), 2001.
 58. M. Bakošová – A. Mészáros – M. Ondrovičová – M. Karšaiová: Application of adaptive λ-tracking for control of MIMO nonlinear chemical processes. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 28th International Conference of SSCHE, 2001.
 59. A. Mészáros – A. Andrášik: Adaptive intelligent PID control with predictive performance. V Proc. World MultiConf. on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI 2001, Orlando (USA), 2001.
 60. A. Mészáros – A. Andrášik: Robust and adaptive control in terms of neural networks. Editor(i): J. Mikleš, M. Fikar, J. Dvoran, V Proceedings of the 13th International Conference Process Control '01, Slovak University of Technology Bratislava, Slovak, Štrbské Pleso, High Tatras (Slovakia), 2001.
 61. A. Mészáros – A. Andrášik – M. Bakošová: Modeling and identification of a laboratory fermenter using neural networks. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 28th International Conference of SSCHE, 2001.
 62. J. Mikleš – A. Takács – A. Mészáros – R. Prokop: Adaptive control of tubular chemical reactors. V Preprints to World cogress IFAC, III, Budapest, str. 290–295, 1984.
 63. J. Mikleš – Ľ. Caudt – A. Mészáros – P. Dostál: Adaptive model analysis for a class of distributed parameter systems. V Preprints 13th European Symposium CHEMPLANT, Hevíz, str. 669–679, 1980.

Rôzne

 1. A. Mészáros – M. Bakošová – M. Fikar: A Tribute to the Scientist and Man. 2015.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS