Pracovné zaradenie:
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 696
eMail:
Telefón:
+421 259 325 366
ORCID iD:
0000-0002-4692-0174
WoS ResearcherID:
ABD-7584-2020
Vedecká činnosť:
Optimalizácia, prediktívne riadenie, energetika
Dostupnosť:

Publikácie

Príspevok na konferencii

  1. T. ÁbelováM. Kvasnica: Modelling of Battery Energy Storage Systems for Predictive Control in Microgrid Applications. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), 2022.
  2. R. KohútL. GalčíkováK. FedorováT. Ábelová – M. Bakošová – M. Kvasnica: Hidden Markov Model-based Warm-start of Active Set Method in Model Predictive Control. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, 2021.

Diplomová práca

  1. T. Ábelová: Statická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrární. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS