Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Telefón:
+421 259 325 349
Skype:
carlosvalero17@hotmail.com
ORCID iD:
0000-0001-6749-0532
Dostupnosť:

Publikácie

Príspevok na konferencii

  1. C. E. ValeroR. Paulen: Zonotope Order Reduction in Robust Estimation. V 23rd International Carpathian Control Conference, IEEE, zv. 23, str. 392–397, 2022.
  2. C. E. ValeroR. Paulen: Fault Detection in Networked Control Systems. A Robust Approach. V Summer Workshop on Interval Methods 2022, https://www.swim2022.de/fileadmin/swim2022/musterbilder/13th_SWIM_Book_of_Abstracts.pdf, zv. 13, str. 16–17, 2022.
  3. C. E. Valero – M. Bakošová: Classic Methodologies in Control of a Yeast Fermentation Bioreactor. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, 2021.
  4. C. E. ValeroR. Paulen: Set-membership State Estimation for a Continuous Stirred-Tank Reactor. V 9th International Conference on Systems and Control, 2021.
  5. C. E. Valero – M. Villanueva – B. Houska – R. Paulen: Set-Based State Estimation: A Polytopic Approach. Editor(i): Rolf Findeisen, Sandra Hirche, Klaus Janschek, Martin Mönnigmann, V Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020, zv. 21, str. 11428–11433, 2020.     arXiv
  6. C. E. ValeroR. Paulen: Set-Theoretic State Estimation for Multi-output Systems using Block and Sequential Approaches. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 268–273, 2019.
  7. C. E. ValeroR. Paulen: Effective Recursive Set-membership State Estimation for Robust Linear MPC. V 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, including Biosystems DYCOPS 2019, Elsevier, str. 486–491, 2019.

Rôzne

  1. C. E. Valero: Set-Membership State Estimation. 2020.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS