Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Technicko-hospodársky pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 666
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kaluz
Telefón:
+421 259 325 355
ORCID iD:
0000-0001-6654-6354
WoS ResearcherID:
AAZ-3590-2020
Google Scholar:
L3WRrsUAAAAJ
Vedecká činnosť:
Informačné technológie
Dostupnosť:

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS