Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 614
eMail:
Telefón:
+421 259 325 334
Vedecká činnosť:
fuzzy množiny - modelovanie neurčitostí, matematická analýza, teória grafov
Dostupnosť:

Vybrané staršie publikácie

[1] M. Šabo: Classification and extension by the transfinite induction, Math.Slovaca 29, 1979, 160-176

[2] M. Šabo: On impossibility of finite generation of q-algebras, Wiss.Z.Univ.Halle XXXI'92,105-107

[3] M. Šabo: On maximal distance between graphs, Czech. Math. Journ. Praha 41(116) 1991, 265-268

[4] M. Šabo: On the continuity of t-reverse of t-norms,Tatra Mt.Math.Publ. 6(1995), 173- 178

[5] Šabo M., Kolesárová A.,Varga.: Ret operators generated by triangular norms and copulas, Int. Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge – Based Systems, Vol. 9. No.1(2001), 169-181.

[6] Šabo M.:On t-reverse of t-norms. Tatra Mt. Math. Publ. 12 (1997), 35-40

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS