Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 694
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~meszaros/
Telefón:
+421 259 325 149

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS