Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 603
eMail:
Telefón:
+421 259 325 336
Vedecká činnosť:
Neurónové siete, evolučné algoritmy, fuzzy systémy
Dostupnosť:

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS