Pracovné zaradenie:
Tajomník ústavu
Tajomník oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 619
eMail:
Telefón:
+421 259 325 344
Vedecká činnosť:
kvantová chémia; programovanie: C/C++, python; paralelné a GPU programovanie v HPC prostredí; aplikovaná matematika; neurónové siete
Dostupnosť:

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS