Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~zavacka/
Telefón:
+421 259 325 349
Dostupnosť:

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS